Perustamispöytäkirja

 

PÖYTÄKIRJA, JOKA PIDETTIIN SUKUSEURAN PERUSTAVASSA KOKOUKSESSA PAIMION MOTELLI VALTATIE 1 HEINÄKUUN 7. PV 1968. LÄSNÄ OLI 49 SUVUN JÄSENTÄ. ALUSTAVIEN KYSELYJEN, SEKÄ PAIKALLA OLLEIDEN JÄSENTEN YHTEISENÄ KANTANA OLI, ETTÄ PERUSTETAAN SUKUSEURA. PUHETTA JOHTAMAAN VALITTIIN KAUKO HÖRKKÖ, SIHTEERIKSI ALLEKIRJOITTANUT.


PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIKSI VALITTIIN VÄINÖ KESÄLÄINEN JA JOUKO HÖRKKÖ


JOHTOKUNTA KOOSTUU 6 ERI SUKUHAARAN EDUSTAJISTA SEKÄ VARAJÄSENISTÄ
PUHEENJOHTAJA: KAUKO HÖRKKÖ SIHTEERI: ANJA ALHOKANKARE RAHASTONHOITAJA: JORMA KESÄLÄINEN VARSINAISET JÄSENET :ARVO KAIJANEN, MIRJAM HARJU, LAILA PELTOLA, ELVI ETHOLE´N VARAJÄSENET: KYLLIKKI KURKI, SIRKKA PAAVOLAINEN, UUNO KESÄLÄINEN


SEURA KOKOONTUU KERRAN VUODESSA JOHTOKUNNAN MÄÄRÄÄMÄNÄ AIKANA.


SANOMALEHTI JOHANNEKSELAISESSA ILMOITETAAN KOKOONTUMISESTA, SEKÄ HENKILÖKOHTAISESTI VIELÄ LISÄKSI TIEDOTETAAN.


JÄSENMAKSU ON PERHEKOHTAINEN 5.00 MK PERHEELTÄ, KUITENKIN NIIN ETTÄ
YKSIN ASUVAT MAKSAVAT SAMAN, JA ON SE VAPAAEHTOINEN


TILINTARKASTAJIKSI VALITTIIN PENTTI HELASJÄRVI JA JOUKO HÖRKKÖ
VARALLE EIRA HÖRKKÖ JA TAINA LUHTANEN


JOHTOKUNNAN TOIMIAIKA ALKAA ELOKUUN 1. PÄIVÄSTÄ -- VUODEN.


YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON PYRKIÄ TUTKIMAAN TAAKSEPÄIN SUVUN
VAIHEITA, SEKÄ LUJITTAA SUKULAISUUSSITEITÄ JA SAADA JATKUVASTI TULEVIA SUKUPOLVIA MUKAAN.


KOLMESTA NIMIEHDOTUKSESTA HYVÄKSYTTY SIMO HÖRKÖN SUKU.
EHDOTUKSET OLIVAT 1)SIMON PERILLISET 2)SIMON SUKU 3)SIMO HÖRKÖN SUKU

PAIMIOSSA 7.PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 1968

KAUKO HÖRKKÖ      ANJA ALHOKANKARE
PUHEENJOHTAJA      SIHTEERI

PÖYTÄKIRJA TARKISTETTU JA HYVÄKSYTTY AURASSA ELOKUUN 3 PÄIVÄNÄ 1969

VÄINÖ KESÄLÄINEN JOUKO HÖRKKÖ

Takaisin